หน้าหลัก > บทความ > บทความ : ทำอย่างไรให้คนเรียนจำง่าย
บทความ : ทำอย่างไรให้คนเรียนจำง่าย
บทความ : ทำอย่างไรให้คนเรียนจำง่าย
12 Oct, 2022 / By Puditlaw
Images/Blog/g6iK9mnA-F1798BA0-5312-4D74-A4E7-6B401A678124.png

ทำอย่างไรให้คนเรียนจำง่าย ??

เป็นคำถามที่ผมค้นหามาตลอด แต่จะเห็นได้ว่าเรื่องเบาสมอง มุข ตลก ทันสมัย สามารถช่วยให้ผู้เรียนจดจำได้เยอะมาก เลยพยายามนำมาดัดแปลงกับการติวมาตลอด ยกตัวอย่างเช่น ในคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลซึ่งเป็นคำร้องที่ถือว่าจดจำยาก ผมจะให้เทคนิคควรจำแยกดังนี้

1. คดีอยู่สถานะอะไร + ย่อประเด็นคำฟ้องของโจทก์พร้อมชี้ให้เห็นว่าคดีมีมูลตามสมควร

2. เหตุที่ขอ คือปัญหาการไม่มีเงินพอชำระค่าธรรมเนียมของโจทก์ ตาม ป.วิ.พ.156/1 โดยใช้เทคนิดให้ผู้เรียนจำง่ายคือเปรียบเสมือนเรื่องดราม่าดั่งในละครหลังข่าว ว่าโจทก์เดือดร้อน ยากจน รายได้น้อย ถึงขนาดที่ไม่มีเงินพอชำระค่าธรรมเนียม หรือจะได้รับความเดือดร้อนอย่างมากที่จะต้องหาเงินค่าธรรมเนียมมา

3. สิ่งที่ขอ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะต้องมีการไต่สวนด้วยดังนั้นสเต็ปการเขียนจะต้องบรรยายให้เห็นว่าขอศาลได้โปรดไต่สวนแล้วจึงมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่โจทก์ ถ้าขาดขั้นตอนการไต่สวนไปคะแนนก็ขาดไปด้วยเช่นกัน แล้วจึงลงท้ายด้วยคำปิดท้ายซึ่งเหมือนกันทุกคำร้อง คือควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ซึ่งผมดีใจที่ผู้เรียนเรียนไปหัวเราะไปไม่ง่วงและหวังว่าจะนำไปดัดแปลงใช้ในการสอบและการทำงานได้ต่อไป

ภูดิท โทณผลิน

24/2/2561

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.